Aya Monyet Kukulunuan

Ilustrasi monyet nu kukuluan di Kebon Binatang Mini Karang Kembang. (Foto; Ist)
Ilustrasi monyet nu kukulunuan di Kebon Binatang Mini Karang Kembang. (Foto; Ist)

WA KARA sumiWANG, kacida reuwasna, basa anjena nuju calik di bale-bale Lapang Karang Kembang, monyet nyamperkeun. Wa KARA sumiWANG, ngorejat tina tempat calikna, bari tuluy gogorowokan.

“Busetttt, ieu kumaha aya monyet lepas,”  Wa KARA sumiWANG, ngagorowok.

“Moal nanaon Wa, eta monyet moal ngorowot. Bere dahareun geura, sigana lapar,” ceuk Mang Udi, nu teu jauh tempat calik Wa KARA sumiWANG.

Teu antaparah, Wa KARA sumiWANG mikeun roti nu disimpen dina kantong keresek bodas menang meuli ti warung di Eungkar. Si monyet langsung nyantok kana roti nu dibikeun. Terus muka palastik ku huntuna, kedewek eta roti dihakan, bangun ngenah.

“Eunya Amang monyet teh lapareun geuning. Saha atuh nu miarana, kuat kabur kieu?” Ceuk  Wa KARA sumiWANG.

“Gaya eta monyet teh Wa,  statusna mah penghuni kebon binatang mini di Lembur Rawa Kembang. Ngan karunya warugana bangun tara diparaban. Tah tempo, meni begang kawas kitu,” tembal Mang Udi.

“Mataknya nyamperkeun ka Uwa menta kadaharan. Sigana nyangka dulurna matak menta ka Uwa. Heheuuuyyyy, mirip meureun,” Jang Darga, bangun ngaledek.

“Siga maneh mereun. Pan ceuk Darwin ge maneh tadina bangsa monyet,” Wa KARA sumiWANG nembalan, bari samutut ngagayem roti.

“Bujuuuuug, matak nyamperkeun ka Uwa, asa leuwih deket dulurna ka Uwa,” Jang Darya bela diri.

“Ih…, pedah Uwa barang bawa, jadi nyamperkeunna ka Uwa. Da kitu atuh lalampahan sato nu lapar mah, lain pedah dulur teu dulur, tapi kitu nalurina. Jaba ti eta kan urang-urang mah bangsa jelema. Uwa teu satuju jeung teori Darwin nu nyebutkeun jalma teh proses evolusi tina bangsa monyet,”  Wa KARA sumiWANG, nembalan panjang lebar.

“Sepakat lah…,” ceuk warga Rawa Kembang nu harita keur jalan-jalan di Kebon Binatang Mini  Lapang Karang Kembang.

“Eta lain.., kumaha nya para pejabat desa nu ngayakeun kebon binatang mini, teu daek ngurus sasatoan nu aya di jerona. Kandangna kawas kitu, bala ku runtah, bisa kaluar kandang deui. Satona siga nu teu kaurus, tepi kalaparan kawas kitu,” Mang Udi, ngomentaran.

“Ceuk beja mah kebon binatang mini di desa urang teh dikelola ku sababaraha pangurus ti lingkungan pamarentah desa. Tapi siga nu silih salahkeun. Ieu lain tugas bagian urang, kin nu lain ge ngomong kitu. Jadi siga teu niat boga kebon binatang mini teh,” ceuk Jang Ocim.

“Naha atuh ari pada embung tanggung jawab mah bikeun we eta sasatoan teh ka kebon binatang, sangkan kaurus,” ceuk Mang Udi.

“Ari bejana mah geus sababaraha kali rapat diomongkeun gagasan nu kawas kitu, ngan dugi danget ayena teuing bakal kawas kumaha,” ceuk Jang Ocim.

“Nganggap gampang da mun sato lapar atawa kandangna kotor teu pada karasaeun ku para pengurus desa. Abong ka sato,” ceuk Mang Guru Adit.

“Ah…., lain ka sato wae. Kadang ka jalma ge kitu tah para pangurus desa teh,” Mang Udi, ngilu ngomporan.

“Geus…., ulah jadi parasea, anggur kajadian kawas kieu urang laporkeun ka para pangurus desa. Mudah-mudahan aya perhatian ka eta sasatoan nu aya di kebon binatang mini. Mun rek diurus didieu kudu bener atuh, sangkan bisa jadi lain wae  ngahibur warga di lembur urang, tapi oge bisa  nyandang fungsi ngadidik, utamana keur barudak balita nu hayang nyaho rupa-rupa sato,” ceuk   Wa KARA sumiWANG, bari narik nafas panjang.

“Siap lah…. Kin ku Ujang dibejakeun ka para pengurus desa,” ceuk Jang Ocim, pede (percaya diri).

“Naha, bakal digugu omangan maneh  ku maranehna Jang?” ceuk Mang Guru Adit, bari jebi.

“Nya…., bade digugu … eta nu jadi kahayang urang sararea. Atuh  mun teu digugu, mangga nyanggakeun ka nu dibendo. Nu sok digugu jeung di tiru mah guru.., lain.  Eh… ka Mang Guru ge can pasti digugu. Naon atuh….. Ujang mah timbang rahayat doang,” Jang Ocim bangun pasrah.

“Hayu…. Ah urang baralik, tong kongres (ngawangkong teu beres-beres) wae geus beurang bisi kaburu panas. Pan di lembur urang ayena kacida panasna,” ceuk   Wa KARA sumiWANG bari ngorejat tina tempat diukna.

“Hayu…..,” ceuk warga Lembur Rawa Kembang, nuturkeun  Wa KARA sumiWANG, baralik ka imahna masing-masing. (***)

Related posts

Leave a Comment