Parawan……., Kuramas

IMG_5302
Ilustrasi parawan di Lembur Rawa Kembang.

NENG Euis, lulumpatan ka warung Bi Eungkar. Tujuanna rek meli sampo sasetan. Padahal karek kamari Neng Euis dikuramas. Nya…., make sampo sasetan menang meli di warung Bi Eungkar.

“Bi sampo hiji. Pusing lah…., karak kamari dikuramas, bu’uk geus bau hapek deui. Bau panon poe,” ceuk Neng Euis, bari ngasongkeun duit kencring lima ratus perakan.

“Naha Neng, bisa kitu. Kapan dina iklanna teu kawas kitu,” tembal Bi Eungkar bari ngasongkeun sampo nu dibeli ku Neng Euis.

“Salah meureun kuramasna Neng,” Wa KARA sumiWANG, milu nimbrung.

“Salah kumaha Wa? Nya kuramas mah kitu-kitu keneh. Make cai heula, disampoan terus dibilas,” Neng Euis, nerangkeun lalampahanna mun kuramas.

“Tah….., sok salah barudak ayena mah. Tinggal make, bari teu nyaho carana. Make sampo nu kawas kitu teh lain Neng Euis wae, budak Uwa ge, Neng Inten, make sampo nu kawas kitu. Tapi kan bu’ukna alus, teu gancang bau hapeuk,” Wa KARA sumiWANG, ngagulkeun anakna nu awewe.

“Busetttt, tong dibandingkeun sareung Neng Inten atuh Wa. Neng Inten mah anak menak. Jadi rek kitu rek kieu oge pasti alus,” Neng Euis, bela diri.

“Lain urusan menak jeung cacah. Pan sarua sarua wae kadaharanna sangu. Nya kitu deui urusan kuramas. Maeunyak eta sampo ngabedakeun nu makena menak atawa cacah,” ceuk Wa KARA sumiWANG.

“Na naon atuh salah urang?” Ceuk Neng Euis deui.

“Tah lamun kumaras teh pan sakalian mandi. Mun bu’uk geus dibaseuhan terus pake sampona. Kade sing rata. Sabot kitu mandi, disabun. Beres eta, karak ngabilas bu’uk. Sing bersih, tong aya keneh sesa sampo nu teu milu palid jeung cai bisi jadi totombe, nya pastina ge kana bu’uk bakal bau. Saterusna mandi. Tah…., kitu,” ceuk  Wa KARA sumiWANG, panjang lebar.

“Oh…., pantesan atuh. Urang salah…, sok mandi heula. Beres kitu karek kuramas. Jaba sok rarusuh deui, ngabilasna timbang saperluna,” Neng Euis, ungut-ungutan.

“Deuuuuh…., parawan jaman ayena, kuramas oge teu bener. Komo mun ngumbah wadah,” ceuk Bi Eungkar, ngago’ongan ti warungna.

“Ah…., Ibi, urang mah lain menak. Maenya teu bisa kukumbah wadah,” Neng Euis, semu ambek.

“Ah…, lain urusan menak atawa cacah nu kawas kitu mah. Tah…, sakalian ku Ibi dibejaan. Mun ngumbah wadah… heulakeun gelas nu disabunan teh. Terus sendok, piring jeung wadah sejenna, sangkan gelas teu bau hanyir,” ceuk Bi Eungkar.

“Muhun Ibi. Nuhun diwurukan. Hayu atuh…., urang rek balik heula. Rek mandi jeung kuramas,” tembal Neng Euis.

“Hayu….,” tembal Bi Eungkar, nembalan ampir bareng jeung  Wa KARA sumiWANG.

Sajeroning leumpang ti warung balik ka imahna, Neng Euis mikir.

“Bener nya…., loba nu salah dina nerapkeun lalampahan hirup teh,” ceuk gerentes hatena. (***)

 

Related posts

Leave a Comment