sawah

NUMUTKEUN wa KARA sumiWANG, Karawang kiwari beda pisan jeung Karawang sababaraha puluh warsih ka tukang. Nu tadina ublak-ablak pasawahan, kiwari  jlug-jleg pabrik. Nya kitu deui perumahan. Lantaran loba pagawe pabrik nu lain wae urang Karawang, imah-imah anyar loba dibangun.

“Tapi ceuk urang mah genah ayena batan baheula,” Mang Kanta, ngabuka kongres alias ngawangkong teu beres-beres di warung Bi Eungkar.

“Naon  tah genahna?”  Tembal Jang Juned

“Baheula mah tani jeung tani weh, tapi ayena urang-urang bisa gawe di pabrik. Unggal bulan bisa menang duit,” tembal Mang Kanta.

“Huss ngaco, memangna nu tani teu menang duit. Kapan mun panen, tah…., menang duit. Atuh kitu oge nu ngulian menang oge. Nanaon ge, kumaha uranna. Rek gawe di pabrik atawa nyawah sarua wae,” Bi Eungkar milu ngomong.

“Nya tapi pan beda. Mun gawe pabrik mah gajihna geus ditangtukeun ku pamarentah. Jadi jelas, pan beda mun urang ngulian di sawah juragan Juhro, teu kawas kitu,” tembal Mang Kanta deui.

“Jempe. Tong marebutkeun paisan kosong,”  wa KARA sumiWANG, milu ngomong.

“Yeuh…., ceuk Uwa mah, rek gawe naon oge nu penting halal jeng barokah. Hasil kesang dimangpaatkeun sing alus supaya jadi kulit jadi daging. Tah nu jadi patani sing jadi patani nu alus. Nya kitu deui nu digawe di pabrik sing tekun, sangkan hasilna alus,” tambah wa KARA sumiWANG.

“Bekerja dengan cinta nya Wa?” Jang Juned ngago’ongan.

“Ah maneh mah cinta wae. Emang mun lapar bisa sebeuh ku cinta? Nya moal bisa atuh. Kudu ku kadaharan,” ceuk Mang Kanta.

“Lain kitu meureun maksud Jang Juned, lamun ngalakukeun naon oge pagawean, kudu dibarengan ku resep. Jadi teu karasa cape, teu luh lah,  tapi hasilna alus. Kitu nya Jang,” wa KARA sumiWANG, negeskeun caritaan Jang Juned.

“Sumuhun kitu Wa,” Jang Juned ngahaminan.

“Nya lah…, rek kitu, rek kieu ge, pentingna sok palikiran. Kumaha lamun euweuh nu daek deui tani. Rek dalahar naon?” Bi Eungkar muka caritaan deui.

“Nya tetep sangu atuh Ibi,” tembal Mang Kanta.

“Tah…, tah… pan Karawang teh na sejarah dicatet lumbung padi, tapi lamun geus areuweuh nu melak pare jadi lumbung naon tah? Maenya kudu meli beas ti nagara deungeun,” ceuk Bi Eungkar.

“Nya bener Bi Eungkar, eta pamikiran teh. Sok ayena tingali, langka pisan aya budak ngora nu daek migawe sawah. Kunaon tah gengsi kitu?”  ceuk wa KARA sumiWANG.

“Ceuk urang mah Wa, lantaran gawe di pabrik leuwih kaharti ncisna, oge moal bobolokot ku taneh. Mun indit gawe tumpak motor, oge make seragam. Pan mun kawas kitu loba ditingali ku awewe,” ceuk Jang Juned.

“Nya, mun euweuh sangu, maraneh dahar besi. Tah motor, dahar,” Bi Eungkar bangun ambek.

“Bener, tah pamikiran Bi Eungkar barudak. Teu nanaon loba pabrik, barudak ngora bisa gawe, tapi kudu oge aya nu daek jadi patani. Tos kawas ayena, ditingali tingali teh nu nyarawah aki aki jeung nini-nini, kumaha nya,”   wa KARA sumiWANG, ngahuleng.

Lain wa KARA sumiWANGwae nu kawas itu teh, eta kongres ngadadak simpe. Duka naon nu jadi pamikiran maranehna teh.

“Ah…., kumaha engke we,”  ceuk wa KARA sumiWANG, bari ngaleos balik, dituturkeun ku Mang Kanta jeung Jang Juned. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here