Surga…. , di Dunia

0 2616
Curug Cipeuteuy, salah satu objek wisata mempesona di Karawang Selatan. (Yuda)

Ilustrasi asrina lingkungan hirup. (Foto: Yuda)

PEUTING harita warung Bi Eungkar kacida ramena. Lain pedah ngajual produk anyar tah ramena eta warung teh, tapi lantaran Wa KARA sumiWANG, keur ngalaksanakeun cacarekanna lantaran menang kabungah.

Teu pira, panen sampeu nu dipelak 2 hektar di kebon Wa KARA sumiWANG, aya nu ngaborong. Atuh soal harga, leuwih mahal batan biasa. Jaba teu kudu ngaluarkeun ongkos angkut, dan nu melina mawa colt buntung keur ngangkut eta sampeu. Padahal biasana eta sampeu nu diala, timbang dijual ka pasar doang. Jaba kudu ngongkos keur ngangkut sampeu, harga belina ku urang pasar, kurang alus.

“Sajaba nu manggih kaatoh, Uwa rek bewara, yen mun rek ngajual sampeu bisa ka Jang Yandi. Asal kira-kira sa colt buntungeun, manehna daek meli kadieu. Komo mun loba mah, atoheun pisan manehma,” ceuk Wa KARA sumiWANG, ngamimitian carita, bari nyuruput es kalapa nu diborong ti warung Bi Eungkar.

Kabiasaan Wa KARA sumiWANG mun meunang kabungah memang sok kawas kitu. Salian mere anak yatim nu aya di Lembur Rawa Kembang, anjeuna sok ngaborong warung Bi Eungkar keur konsumsi nu kongres alias ngawangkong teu beres-beres. Ari tujuanna mah teu lian, sangkan bisa manjangkeun silaturahmi warga eta lembur, oge sangkan warung Bi Eungkar tatanggana, payu.

“Berbagi… lah,” Wa KARA sumiWANG, mere alesan.

“Resep nya mun kabeh jalma siga Uwa, keur beungkar teh bageur. Pantes rejekina terus ngalobaan,” ceuk Mang Udi, mere komentar.

“Sabab Uwa geus jadi kolot, matak nyontoan ka nu ngarora. Aranjen kudu hirup bener. Silih pikanyaan papada jalma, ulah sabaliknya,” tembal Wa KARA sumiWANG.

“Tah kupingkeun papagah Uwa. Tong sikik pidik, tong panas baranan,” ceuk Bi Eungkar, milu nyarita, bari ngasongkeun gelas nu eusina kalapa jeruk, ka nu daratang.

“Naon hartina Bi?” ceuk Bi Sari.

“Mun ningali batur maju…., hayoh sirikan. Ngomongkeun ka ditu ka dieu….., bari can puguh bener, nya tungtungna jadi fitnah. Terus panasan, hayang nurutan, bari can tangtu bisa sarua. Komo mun nepi terang-terangan nyarekan atawa ngontrog,” tembal Bi Eungkar.

“Tah nu kawas kitu teh nyieun naraka,” tembal Jang Ocim.

“Busettttt, kumaha maksudna Jang aya naraka? Kapan urang-urang di alam dunya,” ceuk Bi Sari.

“Nya atuh…, lamun boga kalakuan kawas kitu, tangtuna bakal loba nu mikangewa, loba musuh. Nya…., tuntungna asa heurin lengkah. Mun teu akur jeung papada jalma ibaratna nyieun naraka di dunya,” Jang Ocim mere penjelasan.

“Hebat lah…. Jang Ocim, cacakan masih ngora keneh geus boga pipikiran jauh,” ceuk Wa KARA sumiWANG.

“Is….., puguh we atuh Wa, da kieu-kieu oge Ujang teh ngakan bangku kuliahan,” tembal Jang Ocim, bari seuri koneng.

“Nya…., ngan ulah ngan dina tataran kanyaho wungkul Jang. Eta kanyaho kudu diterapkeun dina lalampahan sapopoe,” ceuk Wa KARA sumiWANG.

“Sumuhun Wa. Piwuruk ti Uwa ku Ujang diregepkeun. Mudah-mudahan ka payun warga Lembur Rawa Kembang tiasa silih pikanyaan, sanes wae ka papada jalma, tapi sakabeh mahluk hirup. Kaasup nyaah ka tatangkalan. Lamun di ieu lembur hieum ku tatangkalan, tangtuna bakal loba ngaproduksi oksigen, jadi seger tah hawa. Kitu deui walungan, mudah-mudahan sababaraha warsih ka payun tiasa asri deui. Nya…., ibaratna mah surga di dunia,” Jang Ocim, kawas pidato.

“Bujuuuuuuud, Uwa meni bangga Jang, aya budak ngora boga pamikiran siga Jang Ocim. Mun nya sakabeh pamuda bisa kawas Ujang, bisa ngawujud atuh surga di Lembur Rawa Kembang teh,” ceuk Wa KARA sumiWANG.

“Moal rame atuh Wa mun kawas kitu mah. Moal aya nu bisa dilalajoan,” Jang Darya protes.

“Beuuuuu, ieu budak kalah boga pamikiran kawas kitu. Dengekeun atuh ari keur ngobrol bener teh, lain timbang hayang ramena doang,” ceuk Mang Udi, bari molotot ka anakna.

“Geus, geus tong jadi pasea bapa jeung anak. Naha tina kongres hayang ngajadikeun Leumbur Rawa Kembang jadi surga malahan jadi pasea, husss ah bisi jadi naraka. Sok ah….., ayena mah urang baralik, geus peuting. Isuk kan rek pada boga kasibukan,” ceuk Wa KARA sumiWANG nutup kongres, bari sasalaman. (***)

Category: Karawang, Obrolan, OpiniTags:
No Response

Leave a reply "Surga…. , di Dunia"