Ilustrasi taman seng di Lembur Rawa Kembang. (foto; yuda)
Ilustrasi taman seng di Lembur Rawa Kembang. (foto; yuda)

BALIK jalan-jalan make motor, Mang Guru Adit katempo jamedud. Teu nyaho naon nu jadi alesan. Padahal, lantaran libur anjena boga niatan jalan-jalan, mapay-mapay Lembur Rawa Kembang. Hayang nyaho, cenah, ari lemburna kaasup ngadeukeutan siga surga atawa naraka.

“Busetttttt, kuduna mah lembur urang teh loba tatangkalan sangkan loba oksigenna, teu kawas kieu. Panassss. Bi…. Es kalapa jeruk lah…,’” ceuk Mang Guru Adit, bari diuk dina bale-bale gigireun warung Bi Eungkar.

“Ih …., puguh Mang, beuki kadieu, hawa asa beuki panas,” tembal Bi Eungkar, bari nyicikeun cai kalapa kana gelas, terus diasongkeun ka Mang Guru Adit.

“Nya atuh kumaha rek teu beuki panas, tatangkalan gede geus ditaluaran. Geus kitu teu diganti, teu dipelakan deui. Euweuh peremajaan,” tembal Mang Guru Adit.

“Digantina ku tangkal beton,” Jang Ocim nu karek jol, nembalan.

“Nya…., urang-urang oge lain teu satuju kana pembangunan, tapi tong ngaruksak lingkungan atuh. Ganti deui tangkal nu dituar.  Ayana pembangunan, kuduna bisa  leuwih ngaalusan lingkungan. Komo mun dipelakan kembang, pan jadi seger lingkungan, titingalian jadi alus,” ceuk Mang Guru Adit deui.

“Sepakat lah…,” tembal Jang Ocim, bari imut ngagelenyu.

“Lain ieu mah aya taman, teu jadi-jadi. Geus lila tah dikerembeng ku seng. Jadi siga taman seng. Ih…., sareksek,” ceuk Mang Guru Adit, ngabirigidig.

“Bejana can aya anggaran keur ngabereskeunna Mang,” Jang Ocim, nembalan.

“Maenya atuh euweuh duit. Kapan urang-urang pada mayar pajak. Dikamanakeun atuh, timbang keur nu kawas kitu doang euweuh duitna,”  Wa KARA sumiWANG, milu ngomong.

“Saurna mah pamarentah lembur urang teh seueur kaperyogianna, nya perbaikan jalan, kanggo balanja itu, balanja ieu. Tah… urusan taman ditunda,”  Jang Ocim, babaledogan.

“Nya lamun kitu, tong gagayaan siga nu rek nyieun taman, bari teu anggeus-anggeus,” tembal Mang Guru Adit.

“Mangga Amang Guru. Upami Ujang jadi Kades, tangtos tertib, moal kawas ayena,” tembal Jang Ocim, bari seuri, ngagakgak.

“Busettttt, gaya Ujang hayang jadi Kades. Loba saingan Jang, lain ukur jadi jelema bener wae mun hayang jadi Kades, tapi kudu boga ncis loba,” Bi Eungkar, ngago’ongan ti warungna.

“Ih…., Ibi saha nu nyaho ari nasib jalma. Jang Ocim ge bisa jadi Kades, tapi teu ayeuna-ayeuna. Paling gancang sapuluh taun deui,” ceuk   Wa KARA sumiWANG.

“Busettttt, lila keneh atuh Jang,” tembal Bi Eungkar, bari nyikikik seuri.

“Nya enya atuh Ibi…., moal mungkin ayena. Nu ka hijina, rek pemilihan kades  ayena loba nu hayangeun. Nu kaduana, kades nu ayeuna ngajabat hayangeun keneh. Rada gede hate Pa Kades ayena teh rek maju deui, sababna jaba geus dikenal ku warga, anjeuna loba ncisna tah. Ari Jang Ocim kan can boga modal kawas kitu,” ceuk Mang Guru Adit.

“Naha kudu loba ncis, Mang Guru. Memangna mun pemilihan kades kudu ngawur-ngawur ncis. Hayoh…., mun kapanggih bisa kena sangsi tah, money politik,” tembal Bi Eungkar.

“Hus…, hus…, tos ah…., geus peuting. Urung tutup kongres (ngawangkong teu beres-beres) na. Isukan, urang rek pada boga aktifitas. Tah ayeuna urang baralik, geura sare. Yu….,”  Wa KARA sumiWANG, ngajakan balik ka nu aya di warung Bi Eungkar.

“Hayu…….,” ceuk nu pada kongres, ninggalkeun warung Bi Eungkar.

Sabot, nu pada kongres baralik, Bi Eungkar beberes nutup warung, dibantuan ku salakina Mang Rosman. (***) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here