Ilustrasi remang-remang tukangen gor di Lembur Rawa Kembang. (Foto;Ist)
Ilustrasi remang-remang tukangen gor di Lembur Rawa Kembang. (Foto;Ist)

NENG Euis hariweusweus markirkeun motorna, bari terus nyamperkeun nu keur kongres alias ngawangkong teu beres-beres  di bale-bale,  gigireun warung Bi Eungkar.

“Sampurasun,” pokna.

“Rampessss,” ceuk nu keur pada kongres bari ngalieuk ka Neng Euis.

“Aya naon Neng, meni rarusuh kawas kitu?” ceuk Wa KARA sumiWANG.

“Gawat…., ieu mah gawat,” tembal Neng Euis, bari gek diuk dina bale-bale.

“Bieu Eneng balik ti gor. Buseettt meni kawas kitu,” tembal Neng Euis, ngomongkeun situasi gor (gedong olah raga) nu aya di Desa Rawa Kembang.

“Aya naon maneh kukulunuan peuting-peuting ka ditu. Siga lain budak awewe wae,” Mang Guru Adit mere komentar.

“Ih…., ari Mang Guru. Kapan didinya teh loba titingalieun. Aya nu keur pada basket, voli, loba nu daragang, aya lalajoanan, loba nu keur mejeng. Ah… pokona mah rame tah,” ceuk Neng Euis deui.

“Naha nu kawas kitu disebut gawat,” Bi Eungkar, norojol ti warungna, miluang kongres.

“Eunya kapan nu keur pada olah-raga teh lolobana masih barudak sarakola keneh. Nya kitu nu lalajona, tapi di lebah dinya loba oge nu siga jalma teu bener,” tembal Neng Euis.

“Nya … ari nu kawas kitu mah, hak eta jelema nu ku Eneng disebut  teu bener keur milu ngumpul di lebah dinya. Teu bisa aya nu ngalarang. Eta hak,” ceuk Bi Eungkar deui.

“Bener ….., tapi aya deui nu lain. Diantarana aya riungan nu kawas keur judi. Kacaangan lampu deui,” Neng Euis, embung eleh.

“Tah…, tah …, palebah dinya rada aneh. Naha euweuh petugas keamanan?” Mang  Udi milu nanya.

“Duka tah Mang, nu jelas nu keur pada judi teh siga nu aranteng we…, mereun timbang judi ngan rerebuan tarohanna,” ceuk Neng Euis deui.

“Teu bisa kitu atuh… Kapan judi teh dilarang di nagara urang. Bisa kena pasal  tah enya oge timbang tarohan rerebuan doang,” ceuk Mang Guru Adit.

“Tah…., nu Eneng leuwih reuwas deui basa katukangeun gor, kapan aya taman, tapi meni pararoek. Ih…. , rada sieun oge. Pas… ngaliwat ka dinya, eeehh loba awewe nu dangdanna menor, siga keur ngalobrol jeung lalaki,” ceuk Neng Euis.

“Bujuuuuug  resep atuh. Engke mun ka dinya deui ajak Ujang nya Ceu,” Jang Darya, bangun kometap.

“Montong…., maneh teh sakola keneh, make hayang ningali nu kawas kitu sagala,” ceuk Mang Udi, bari molotot ka anakna.

“Alahhhh, siga Amang teu beuki wae,” Jang Ocim ngago’ongan.

“Ih… ari maneh, urang mah geus kolot. Jang Darya budak keneh, teu meunang kikituan,” ceuk Mang Udi, bari ngaliek ka Jang Ocim.

“Husss, urusan nu kakaritu lain kolot atawa budak. Pagawean nu sipatna goreng, lain teu menang dipigawe ku barudak wae, tapi kolot ge ulah. Sangkan salamet di dunya jeung aherat,” Wa KARA sumiWANG, mamagahan.

“Tah…., urusan gor nu di lembur urang, nu posisina ngan sababaraha ratus meter di kantor Pa Kades, bagian maneh Jang Ocim nu kudu nguruskeun. Laporkeun ka Pa Kades, menta ditata, bere lampu nu belah tukang gor nu masih paroroek, sangkan masyarakat nu ngaliwat atawa nu keur pada arulin peuting-peuting di dinya aman jeung kapan ngenah mun caraang mah. Oge, eta ka bagian kaamanan, tong cicing wae, tindak nu judi kawas kitu teh. Tong ngan ngagarap kasus gede wae. Pikirkeun urusan masyarakat leutik, kaasup milu ngadidik negakkeun hukum,” ceuk Wa KARA sumiWANG.

“Mangga…. Wa,” tembal Jang Ocim.

“Yu…, ahhhh, ayeuna mah geus peuting urang baralik,” ceuk Wa KARA sumiWANG, bari ngorejat tina posisi calikna.

“Hayuuuuu…., atuh,” tembal nu pada kongres, ngabubarkeun diri. (***). 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here