Melak Lauk di Citarum

   POE harita lembur Rawa Kembang kacida hebohna. Kolot, budak, awewe, lalaki pada hayang ka kota. Aleusanna teu pira, rek ningali nu mareulak lauk di Walungan Citarum. Ceuk beja nu rek marelak lauk di eta walungan teh lain jore-jore. Sajaba barudak ngora, para inohong oge rek ngasupkeun lauk ka Citarum. “Reusep atuh, engke mah lamun hayang lauk teu kudu ka pasar. Ngusep we di walungan,” ceuk wa KARA sumiWANG, bari semu ngalamun, inget-inget kaayaan Citarum sababaraha belas warsih ka tukang. “Ayena oge sok loba nu ngusep Wa di sisi walungan.…

Rek Jadi Jagoan

TAWURAN atawa garelut masal di kalangan barudak sakola siga nu jadi trend. Padahal kalakuan kawas kitu teh sajaba goreng, geus loba mawa korban jiwa. Nya kitu oge di lembur Rawa Kembang. Memang teu kabeh barudak SMK kawas kitu. Aya diantarana nu ti imah mah siga we nu rek nuntut elmu, eh… , padahal mah maranehna geus boga agenda lain, nya eta rek tawuran. “Susah lah…, nempo barubak ayena mah. Sakola teh lainna rek nuntut elmu, eh…. Malah garelut,” ceuk Mang Udi, muka kongres alias ngawangkong teu beres-beres di warung Bi…

Lagu Ngenah, Lagu Nganjuk

BI Eungkar ambek-ambekan di warungna. Pasalna, masih tanggal ngora kawas kieu, loba nu nganjuk can pada malayar hutang. Kaasup Jang Juned nu harita balaham belehem nyamperkeun Bi Eungkar. “Pusing lah…., geus gajihan lain kalah senang, tapi kalah teu boga duit. Waduh…., kumaha nya, bisa-bisa hutang ka Ibi teu kabayar,” Jang Juded muka caritaan, bari masang beungeut haseum. Bi Eungkar jongnon ngajumlah rincian hutang Jang Juned. Sanggeus rengse, sok catetan dina bukuna ditingalikeun ka Jang Juned. “Tah timbang sakieu bayar. Ulah sok hese mayar hutang Jang, kapan anyar gajihan,” ceuk Bi…

Eksotis, Ceunah….

LEMBUR Rawa Kembang kacida genjleungna, lantaran aya tukang kosmetik keliling nu nawarkeun bisa ngajadikeun beunget jadi bodas. Atuh lain wanoja wae, para mbi, ema-ema katut nini-nini ge ngagimbung eta tukang kosmetik nu bisa nyulap beunget. “Asal beurang peuting dipakena, dijamin saminggu bakal jadi bodas,” ceuk Mang Mamat,  tukang kosmetik, nawarkeun krim daganganna. “Moal ateul Mang,” Neng Euis, tatanya. “Ih…, moal atuh Neng, da ieu mah make bahan-bahan alami, tina tatangkalan,” tembal Mang Mamat. “Naha geuning teu disebutkeun, dina wadahna,” ceuk Neng Euis deui. “Ih naha nya, Eneng mah geulis-geulis, bawel,” …

Karawang Kiwari

NUMUTKEUN wa KARA sumiWANG, Karawang kiwari beda pisan jeung Karawang sababaraha puluh warsih ka tukang. Nu tadina ublak-ablak pasawahan, kiwari  jlug-jleg pabrik. Nya kitu deui perumahan. Lantaran loba pagawe pabrik nu lain wae urang Karawang, imah-imah anyar loba dibangun. “Tapi ceuk urang mah genah ayena batan baheula,” Mang Kanta, ngabuka kongres alias ngawangkong teu beres-beres di warung Bi Eungkar. “Naon  tah genahna?”  Tembal Jang Juned “Baheula mah tani jeung tani weh, tapi ayena urang-urang bisa gawe di pabrik. Unggal bulan bisa menang duit,” tembal Mang Kanta. “Huss ngaco, memangna nu…